Giới thiệu

Trong sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thị trường, chúng tôi đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm quản lý và chỉ đạo hoạt động kinh doanh, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước. Chính vì vậy, doanh thu của Công ty TNHH TM DV Cơ Điện Lạnh TRÍ PHÁT không ngừng tăng trưởng. Sự phát triển lớn mạnh của Công ty là kết quả đóng góp của một tập thể đoàn kết, thống nhất dựa trên tính khoa học và hiệu quả kinh tế cao.